Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİR DÜŞMƏK

ƏSİR DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapıqmaq

ƏSİR DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapızmaq

ƏSİR DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapqışmaq

ƏSİR DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapnıqmaq

ƏSİR DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapnışmaq

ƏSİR DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutnuqmaq

ƏSİR DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutuqmaq