Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİR OLMAQ

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qabadüşmək

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qapadüşmək

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qapıqmaq

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qapızmaq

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qapqışmaq

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qapnıqmaq

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qapnışmaq

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tutnuqmaq

ƏSİR OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tutuqmaq