Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRİ

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

-duran gəmi, dalqaların əsiri!

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

yesiri. tustaği

ƏSİRİ : Turuz Dictionary


kişi öğrəşiyin əsiri. (öğrəşiyin: öğrəşdiyin. aldışının. atələrinin). (öğrəşirsə biri qapalı qalsın, qandalı qırıq tusdağı yarıq, acılar çəkdirər ona ayrılıq).
kişi varkən donluq əsiri, yoxkən, yoxluq əsiri.
pul əsiri: pulqulduğu.
analar tək sevigin eşqin əsiri sanamam huv tapılarmış.
kişi bildiklərinin əsiri, bilmədiklərinin yesiri. (yesiri: əsə əsə ardıcan gəzilən).
güzgü əsiri, güzgüdə qalmış, orda yaşarmış. (inancı gözündə olan)
mutluq qaykişinin əsiri. (qaykişinin: pis adamın)

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

-utlluq kişilik əkiri, mutluq yaradan əsiri. (utlluq: hücb həya ). (əkiri: becərisi. əl hasılı)

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

-əsiri, dusdağı bıraqmaq: bulunğ yolmaq. bulunğ yolunmaq.
yataq düşgünü, əsiri: yatalaq. yatağan. əlil

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

qulu.
baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

-duran gəmi, dalqaların əsiri!

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

yesiri. tustaği

ƏSİRİ : Turuz Dictionary


kişi öğrəşiyin əsiri. (öğrəşiyin: öğrəşdiyin. aldışının. atələrinin). (öğrəşirsə biri qapalı qalsın, qandalı qırıq tusdağı yarıq, acılar çəkdirər ona ayrılıq).
kişi varkən donluq əsiri, yoxkən, yoxluq əsiri.
pul əsiri: pulqulduğu.
analar tək sevigin eşqin əsiri sanamam huv tapılarmış.
kişi bildiklərinin əsiri, bilmədiklərinin yesiri. (yesiri: əsə əsə ardıcan gəzilən).
güzgü əsiri, güzgüdə qalmış, orda yaşarmış. (inancı gözündə olan)
mutluq qaykişinin əsiri. (qaykişinin: pis adamın)

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

-utlluq kişilik əkiri, mutluq yaradan əsiri. (utlluq: hücb həya ). (əkiri: becərisi. əl hasılı)

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

-əsiri, dusdağı bıraqmaq: bulunğ yolmaq. bulunğ yolunmaq.
yataq düşgünü, əsiri: yatalaq. yatağan. əlil

ƏSİRİ : Turuz Dictionary

qulu.
baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu