Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRİQ

ƏSİRİQ : Turuz Dictionary

əsirik. əsrik.
əsirgənik. mütəəssif. əsəfli. təəssüfbar.
əsik. təəssüf. heyif. hayf

ƏSİRİQ : Turuz Dictionary

əsirik. əsrik.
əsirgənik. mütəəssif. əsəfli. təəssüfbar.
əsik. təəssüf. heyif. hayf