Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRİR

ƏSİRİR : Turuz Dictionary


içərikən əsirir ərquşlar, olduğundan oluru us huşlar. (əsirir ərquşlar: keflənir, qızır quş kimi kişilər)

ƏSİRİR : Turuz Dictionary


içərikən əsirir ərquşlar, olduğundan oluru us huşlar. (əsirir ərquşlar: keflənir, qızır quş kimi kişilər)