Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRİVİ

ƏSİRİVİ : Turuz Dictionary

-əsirivi qul kimi satma, düşmənin oyaxdı, dur yatma: tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma

ƏSİRİVİ : Turuz Dictionary

-əsirivi qul kimi satma, düşmənin oyaxdı, dur yatma: tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma