Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRƏMƏK

ƏSİRƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsir edmək. əslətmək. əstirmək. oyalamaq. alıqoymaq. tutaqlamaq. gəzlirmək. dolandırmaq

ƏSİRƏMƏK : Turuz Dictionary

keflənmək. sərxoş olmaq.
güclü yeyən bəsirər (bəslənər), araq içən əsirər

ƏSİRƏMƏK : Turuz Dictionary

keflənmək. sərxoş olmaq.
güclü yeyən bəsirər (bəslənər), araq içən əsirər