Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRGƏNMƏK

ƏSİRGƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch.
Qorunmaq, sax-
lanmaq, himaye edilmek, hifz edilmek. Pə-riyəm, durmuşam mərdü mərdanə; Əsir-gənmə bu meydandan, ey Qədir! Aşıq Peri.
Qıyılmamaq, qıyılıb verilmemek. Əsir-gənəcək şey deyil. // Qenaet edilmek.

ƏSİRGƏNMƏK : Az Turkish Farsi

مص.مفحمایت شدن. حفظ شدن. در پناه قرار گرفتن. مضایقه شدن