Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRMƏ

ƏSİRMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

vəcd

ƏSİRMƏ : Turuz Dictionary

əsirmə. becərtmə. barğalış. pərvəriş. çarva. çağva

ƏSİRMƏ : Turuz Dictionary

əsirmə. becərtmə. barğalış. pərvəriş. çarva. çağva