Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRMƏK

ƏSİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

kefləndirmək. coşdurmaq. kəndindən keçirmək.
ötürülmək. ösürmək. asurmək. qudurmaq. daşmaq. öğünmək

ƏSİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsrimək. əsrəmək. əsmək. qımıldamaq. hərəkətlənmək. hərəkələnmək

ƏSİRMƏK : Turuz Dictionary

əsğirmək. oynamaq. oynaqlamaq.
əsrimək. keflənmək.
borcla içgi içən, iki kərə əsirir

ƏSİRMƏK : Turuz Dictionary

yel çıxmaq. tüpürmək. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək.
tüpi tüpmək: tüpən, tufan qopmaq.
tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı.
əsrəmək. əsrikmək. yelmırmaq. telmırmaq. (> təlov xordən)

ƏSİRMƏK : Turuz Dictionary

əsğirmək. oynamaq. oynaqlamaq.
əsrimək. keflənmək.
borcla içgi içən, iki kərə əsirir

ƏSİRMƏK : Turuz Dictionary

yel çıxmaq. tüpürmək. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək.
tüpi tüpmək: tüpən, tufan qopmaq.
tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı.
əsrəmək. əsrikmək. yelmırmaq. telmırmaq. (> təlov xordən)