Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏ

ƏSİRQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgə.
əzgər > ərziş. dəğər. qiymət.
qıymaz. qıymayan. gözdən qoymayan. istədiyin əllərə buraxmayan. nərsiyə yanan. qorucu. hami. fədayi. vurqun. dəli.
el əsirgəsi: el fədayisi.
din əsirgəsi.
iş əsirgəsi: iş vurqunu

ƏSİRQƏ : Turuz Dictionary

-tanrım sən özün əsirgə qoru, yağır yarçalıq səndədir yolu. (yağır yarçalıq: lütf inayət)

ƏSİRQƏ : Turuz Dictionary

əsirgə!. acırqa!. acın!. rəhm ed!

ƏSİRQƏ : Turuz Dictionary

-tanrım sən özün əsirgə qoru, yağır yarçalıq səndədir yolu. (yağır yarçalıq: lütf inayət)

ƏSİRQƏ : Turuz Dictionary

əsirgə!. acırqa!. acın!. rəhm ed!