Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏMƏMƏK

ƏSİRQƏMƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ayavmaq. acımaq

ƏSİRQƏMƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəməmək.
əksik edməmək. qıymaq. bulundurmaq.
xərcləmək. çıxartmaq. qurban, fəda edmək.
bu canı sənin yoluna xərclədim.
qıymaq. rəva, layiq, şayistə, cayiz bilməmək, görməmək

ƏSİRQƏMƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəməmək. qıymaq. doğramaq. qırmaq. rəhmisizlik edmək. qıymaq. acımıyaraq qoymaq, vermək, edmək. bağışlamaq. bəzl, fəda edmək.
parasın qıyamır.
parasına qıyıb bu kitabı almadı.
gözünü budaqdan əsir gəməmək: hər nərsəyə qarşı qoşmaq

ƏSİRQƏMƏMƏK : Turuz Dictionary

-başardığın əsirgəməmək: canı dildən çalışmaq: qayırdanmaq. qursdanmaq. möhkəmlənmək. qeyrətə gəlmək

ƏŞİRQƏMƏMƏK : Turuz Dictionary

əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. əsirgənmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək

ƏSİRQƏMƏMƏK : Turuz Dictionary

-başardığın əsirgəməmək: canı dildən çalışmaq: qayırdanmaq. qursdanmaq. möhkəmlənmək. qeyrətə gəlmək

ƏŞİRQƏMƏMƏK : Turuz Dictionary

əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. əsirgənmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək