Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏMƏTİ

ƏSİRQƏMƏTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəmədi.
o bunu sımadı: əsirgəmədi: qıydı: qəbul etdi

ƏSİRQƏMƏTİ : Turuz Dictionary

əsirgəmədi. ayaşmadı

ƏSİRQƏMƏTİ : Turuz Dictionary

əsirgəmədi. ayaşmadı