Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏMƏTƏN

ƏSİRQƏMƏTƏN : Turuz Dictionary

əsirgəmədən. acırqamadan. acımadan. rəhm edmədən

ƏSİRQƏMƏTƏN : Turuz Dictionary

əsirgəmədən. acırqamadan. acımadan. rəhm edmədən