Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏNMƏK

ƏSİRQƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgənmək tasamaq. armaq. içində qalanmamaq. daşmaq. qayğılanmaq. içi yanmaq. ürəyi yanmaq

ƏSİRQƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgənmək. əsrinmək. yesirgənmək. ıslanmaq. islanmaq. astanmaq. ərinsəmək. rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. mülayimləşmək. lətiflənmək. çoxsanmaq. çoğumsanmaq. çoxumsanmaq. çox görülmək. qıyamanmaq. qıymanmaq. qıyılamamaq

ƏSİRQƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgənmək. əsirgəmək. qısınqanmaq. qısqanmaq: qısqınmaq. sığqınmaq. cırcıranmaq. sırcıranmaq. darığtınmaq. diriğ edmək.
qarısı kəndini qulluqçu qızlarından çox qısqanırı

ƏSİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsirgənmək. əsriğinmək. heyifsinmək. əfsus yemək. təəssüflənmək

ƏSİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsirgənmək. çəkinmək. ayanmaq. qayğınmaq. (xuddarlıq edmək).
əlindən gələni ayanma.
öldürməkdən ayanmadı.
əsirgəmə!: çəkinmə. ayanma. qayğınma

ƏSİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsirgənmək.
əsəğinmək. əsriğinmək. əsrəğinmək. heyifsinmək. əfsus yemək. təəssüflənmək. (ənduhgin olmaq).
əsirgəmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək

ƏŞİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əşirgənmək.
sevişmək.
dost, yoldaş axtarmaq.
evlənmək istəmək.
ülfət, üns tutmaq

ƏSİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsirgənmək. əsriğinmək. heyifsinmək. əfsus yemək. təəssüflənmək

ƏSİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsirgənmək. çəkinmək. ayanmaq. qayğınmaq. (xuddarlıq edmək).
əlindən gələni ayanma.
öldürməkdən ayanmadı.
əsirgəmə!: çəkinmə. ayanma. qayğınma

ƏSİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsirgənmək.
əsəğinmək. əsriğinmək. əsrəğinmək. heyifsinmək. əfsus yemək. təəssüflənmək. (ənduhgin olmaq).
əsirgəmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək

ƏŞİRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əşirgənmək.
sevişmək.
dost, yoldaş axtarmaq.
evlənmək istəmək.
ülfət, üns tutmaq