Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏRTİM

ƏSİRQƏRTİM : Turuz Dictionary

-gördüyüm kimi qalseydin, dediyin kimi olseydin, nəyimi səndən əsirgərdim. (nəyimi gələrdim əsir səndən)

ƏSİRQƏRTİM : Turuz Dictionary

-gördüyüm kimi qalseydin, dediyin kimi olseydin, nəyimi səndən əsirgərdim. (nəyimi gələrdim əsir səndən)