Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏTİ

ƏSİRQƏTİ : Turuz Dictionary

əsirgədi. gəlişəmədi. razılaşamadı. qıyamadı

ƏSİRQƏTİ : Turuz Dictionary

əsirgədi. gəlişəmədi. razılaşamadı. qıyamadı