Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRSƏ

ƏSİRSƏ : Turuz Dictionary

-əsirsə yel oxşasun saçun, yağsa yağış sulasun bağun, çevrə bərin dos tanış dolu, daş əzsin başun hardasa yağun. (yağun: düşmanın)

ƏSİRSƏ : Turuz Dictionary

əssə. əsrəsə. tanrı istəsə. inşa allah

ƏSİRSƏ : Turuz Dictionary

-sənin köyün mənim köydən, bir yaşqadır ayıran, tutursa od, əsirsə yel, qalxar yaşıq, bu ayrıcı qayıran!. (yaşqa: yaşıq: pərdə)

ƏSİRSƏ : Turuz Dictionary

-əsirsə yel oxşasun saçun, yağsa yağış sulasun bağun, çevrə bərin dos tanış dolu, daş əzsin başun hardasa yağun. (yağun: düşmanın)

ƏSİRSƏ : Turuz Dictionary

əssə. əsrəsə. tanrı istəsə. inşa allah

ƏSİRSƏ : Turuz Dictionary

-sənin köyün mənim köydən, bir yaşqadır ayıran, tutursa od, əsirsə yel, qalxar yaşıq, bu ayrıcı qayıran!. (yaşqa: yaşıq: pərdə)