Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİTİRMƏK

ƏSİTİRMƏK : Turuz Dictionary

əsiritmək. östürmək. ösürətmək. dalqalatmaq

ƏSİTİRMƏK : Turuz Dictionary

əsiritmək. östürmək. ösürətmək. dalqalatmaq