Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBİ SİSTİM

ƏSƏBİ SİSTİM : Turuz Farsca - Türkce

sınğıraq
sınğırağı pozulmuş