Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBİLƏŞDİRMƏK

ƏSƏBİLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to make* [d.] nervous, to get* on smb.;s nerves; [qıcıqlandırmaq] to irritate [d.]

ƏSƏBİLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əseblerini qıcıq-
landırmaq, eseblerine toxunmaq, esebi hala getirmek; sinirlendirmek, hirslendirmek. Maşınların səsi adamı əsəbiləşdirir. Onun hərəkəti bizi əsəbiləşdirdi.
[Zeynal] bilirdi ki, Mehribanı təqib edəcək olsa, onu daha da əsəbiləşdirər. S.Hüseyn. Onun bir yerdə
. durması Atabəy Məhəmmədi həddindən artıq əsəbiləşdirdi. M.S.Ordubadi. Həkim ağır addımları ilə Ramazanı əsəbiləşdirdi.
Mir Celal. ƏSƏBİLƏŞMƏ "Əsebileşmek"den f.is.