Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBİLƏNMƏZ

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

acığınmaz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

acığlanmaz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

döğənməz vakoniş göstərməz. münfəil

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

dövənməz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

qaşınmaz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

sezgilməz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

sezilməz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

sıpqılmaz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

sızılmaz

ƏSƏBİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

sızqılmaz