Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBİLƏTMƏK

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acığıtmaq

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acığlatmaq

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

döğətmək

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

döğətmək təhriklətmək. vakonişə gücləmək

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ititmək
belə eləyib, bu sözləri deyib onu oxutma.
onu oxutmağa nə var

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qanıqaratmaq

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaşındırmaq

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatıtmaq hirsləndirmək

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oxutmaq

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sezdirmək

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sezgitmək

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sezitmək

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıpqıtmaq

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sızıtmaq

ƏSƏBİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sızqıtmək