Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBLİ

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sezigir

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sezivgən

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sezüvğan

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sınırlı

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sıpıvğan

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sıpqır

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sızğır

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sızığır

ƏSƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sızıvğan