Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBLƏNƏN

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qasıl

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qasqıl

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qıranqan

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qıratqan

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qıravqan

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qısıl

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qısılqan

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qısqıl

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

öfgəyən

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

sinirgən

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

siniril

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

sınırıl

ƏSƏBLƏNƏN : Turuz Farsca - Türkce

sınırqan