Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBLƏTMƏK

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

cinlətmək
onu qıllatma

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıpıtıtmaq

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıptalatmaq

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

hirslətmək

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıllamaq

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıllatmaq

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qışqırtmaq

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızdırmaq

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öfgələndirmək

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötdürtmək

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səksətirtmək

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınırlatmaq

ƏSƏBLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinirlətmək