Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏFLİ

ƏSƏFLİ : Turuz Farsca - Türkce

əsrik əsirik. əsirgənik. mütəəssif. təəssüfbar

ƏSƏFLİ : Turuz Farsca - Türkce

qara
qara sav

ƏSƏFLİ : Turuz Farsca - Türkce

uğursuz

ƏSƏFLİ : Turuz Farsca - Türkce

üzücü