Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏMLƏŞMƏ

ƏSƏMLƏŞMƏ : Turuz Dictionary

əsəmləşik. gözəlləşik. gözəlləşmə

ƏSƏMLƏŞMƏ : Turuz Dictionary

əsəmləşik. gözəlləşik. gözəlləşmə