Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏNLİK

ƏSƏNLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

sağlamlıq. səhhət. səlamətlik. afiyət.
əsənlik, bolluq, mutluluqla yaşamaq: gün görmək

ƏSƏNLİK : Az Turkish Farsi

مصعافیت. صحت. سلامتی