Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏNLİQLƏ

ƏSƏNLİQLƏ : Turuz Dictionary


yeməyi əsənliklə çəkin, yeyin: aşı əsən dartınız. yeməyiz nuş olsun

ƏSƏNLİQLƏ : Turuz Dictionary


yeməyi əsənliklə çəkin, yeyin: aşı əsən dartınız. yeməyiz nuş olsun