Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏNLƏŞ

ƏSƏNLƏŞ : Turuz Dictionary

səlamlaş. salamlaş. yaxşılaş

ƏSƏNLƏŞ : Turuz Dictionary

səlamlaş. salamlaş. yaxşılaş