Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏR-ƏLAMƏT

ƏSƏR-ƏLAMƏT : Azerbaijani English Dictionary

i. bax əsər I [
ci mə`nada]

ƏSƏR-ƏLAMƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əsər
ci menada. □ Əsər-əlamət qalmamaq
heç bir izi, tesiri qalmamaq. Gündüzkü buluddan, çiskindən heç bir əsər-əlamət qalmayıb. R.Rza. Nə keşikçilərdən, nə qapıçılardan, nə də sair xidmətkarlardan əsər-əlamət yox idi. M.Rzaquluzade.