Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏRLƏR TOPU, MƏCMUƏSİ

ƏSƏRLƏR TOPU, MƏCMUƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

çıxarmanın yığnağı