Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏSƏN

ƏSƏSƏN : Turuz Dictionary


olma səlin, gəlməz yelə əsəsən. (səlin: qeyim olmayan. kəvrək. axıçıl)

ƏSƏSƏN : Turuz Dictionary


olma səlin, gəlməz yelə əsəsən. (səlin: qeyim olmayan. kəvrək. axıçıl)