Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏV

ƏSƏV : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsvə ( < əsmək). həvəs. qaplıca. qapcıq. əsnik, əsəri, keçəri istək, dilək. islaq. islat. ıslaq. ıslat

ƏSƏV : Turuz Dictionary

əsvə. qıcır. qıycır. qəcir. çəkir. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. könd. çönd. dönd. istək. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. könül. gövül. göyül. qırım. qır. fır. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. sinov. meyl. közək. közənək. köznək. oxra. oxraq. yuğa. yuğra. yuğraq. buraz. burat. hörüş. örüş. örüşdə. örşüt. sarış. sövüs. savınc. həvəs.
qocaldım qıcırım söndü

ƏSƏV : Turuz Dictionary

əsvə. tələb

ƏSƏV : Turuz Dictionary

əsvə. yastaq. yistək. istək. isəv. sorat. soraltı. buyruq. buruq. əğim. eyim. tələb. (mutalibə)

ƏSƏV : Turuz Dictionary

-əsəv uruş: əsvəylə uruş. həvəsə qarşı , nəfsə qarşı döğüş. öz savaş. (özü ilə savaş). töz savaş. (tözü ilə savaş)

ƏŞƏV : Turuz Dictionary

eşəv. genəqop. ev. ailə. famil. soruq. oruq. hörük. ocağ. ovağ. obağ. xanəvadə.
sizin genəqopuz yoxdur

ƏŞƏV : Turuz Dictionary

eşəv. xanəvadə. ailə. durmuş. dumruş. tumruş.
durmuş pozar: xanəvadə ailə dağıdan.
durmuş qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək

ƏSƏV : Turuz Dictionary

əsvə. qıcır. qıycır. qəcir. çəkir. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. könd. çönd. dönd. istək. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. könül. gövül. göyül. qırım. qır. fır. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. sinov. meyl. közək. közənək. köznək. oxra. oxraq. yuğa. yuğra. yuğraq. buraz. burat. hörüş. örüş. örüşdə. örşüt. sarış. sövüs. savınc. həvəs.
qocaldım qıcırım söndü

ƏSƏV : Turuz Dictionary

əsvə. tələb

ƏSƏV : Turuz Dictionary

əsvə. yastaq. yistək. istək. isəv. sorat. soraltı. buyruq. buruq. əğim. eyim. tələb. (mutalibə)

ƏSƏV : Turuz Dictionary

-əsəv uruş: əsvəylə uruş. həvəsə qarşı , nəfsə qarşı döğüş. öz savaş. (özü ilə savaş). töz savaş. (tözü ilə savaş)

ƏŞƏV : Turuz Dictionary

eşəv. genəqop. ev. ailə. famil. soruq. oruq. hörük. ocağ. ovağ. obağ. xanəvadə.
sizin genəqopuz yoxdur

ƏŞƏV : Turuz Dictionary

eşəv. xanəvadə. ailə. durmuş. dumruş. tumruş.
durmuş pozar: xanəvadə ailə dağıdan.
durmuş qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək