Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏVƏN

ƏSƏVƏN : Turuz Dictionary

arada qulağa əsən, dəğən söz, sav. şayiə'

ƏSƏVƏN : Turuz Dictionary

arada qulağa əsən, dəğən söz, sav. şayiə'