Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏVLƏMƏK

ƏSƏVLƏMƏK : Turuz Dictionary

əsvələmək. uçuçlamaq. uçuşlamaq. uçşulamaq. özləmək. istəmək. sebmək. sövülmək. uzanmaq. çəkmək. iştahlanmaq. dadınmaq. közəkləmək. köznəkləmək. həvəsləmək

ƏSƏVLƏMƏK : Turuz Dictionary

əsvələmək. uçuçlamaq. uçuşlamaq. uçşulamaq. özləmək. istəmək. sebmək. sövülmək. uzanmaq. çəkmək. iştahlanmaq. dadınmaq. közəkləmək. köznəkləmək. həvəsləmək