Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏVLƏNMƏK

ƏSƏVLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsvələnmək. istək, həvəs göstərmək. oyçumlanmaq. oysumlanmaq. örcümlənmək. örsümlənmək. hörcümlənmək. hörsümlənmək. özənmək. maraqlanmaq. imrənmək

ƏSƏVLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əsvələnmək. istək, həvəs göstərmək. oyçumlanmaq. oysumlanmaq. örcümlənmək. örsümlənmək. hörcümlənmək. hörsümlənmək. özənmək. maraqlanmaq. imrənmək