Multilingual Turkish Dictionary

ƏSAB SUSLUĞU

ƏSAB SUSLUĞU : Turuz Farsca - Türkce

sınır gəvşəkliyi, pozuqluğu