Multilingual Turkish Dictionary

ƏSALƏT

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

arılıq

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

cislik

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

köklülük soyluluq

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

sopluluq

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

soy (soyluluq ünvanı)

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

soyluluq nəcabət

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

tay (soyluluq ünvanı)

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

toğluşluq doğluşluq

ƏSALƏT : Turuz Farsca - Türkce

toğuşluq nəcabət. kərimüttəb. səid