Multilingual Turkish Dictionary

ƏSALƏTLƏ

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

öykülüklə

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

öyüklüklə

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayqıqla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayqıqla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayqıyla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ucaqıqla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ucalıqla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ucqayla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulğukla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

uluğlukla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ululuqla

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

üstünlüklə

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

üsütlüklə nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. bozorqvaranə

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

üsütşüklə

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

yücəkgin

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

yücəliklə

ƏSALƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

yücgəliklə