Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASİ QANUNDA

ƏSASİ QANUNDA : Turuz Farsca - Türkce

ana yasada
ana yasadasalımda, əsasi qanunda olan dəğişilməz öğələr, ötdəklər, maddələr: qat yasa