Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASIN İTİRMƏK

ƏSASIN İTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dayağın itirmək təməlin itirmək. çaxdalaşmaq > saxdalaşmaq. köksüzləşmək. içindən, anlamından boşqalmaq