Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASINI QURMAQ

ƏSASINI QURMAQ : Turuz Farsca - Türkce

enqizdəmək yapmaq. yapamaq. yasmaq. yasamaq. təsis edmək. təhkim eyləmək