Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASLAŞMAQ

ƏSASLAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ilkəlləşmək. olağlaşmaq. bolğlaşmaq. olqulaşmaq. bolqulaşmaq. törələşmək. törəgələşmək. təməlləşmək

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çiğdənmək

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çiğdəşmək

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içdənmək

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içləşmək məğzləşmək. əsaslaşmaq.
ged gedə sözləri onarınır

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onarınmaq

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

özlənmək

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

özləşmək

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tözünmək

ƏSASLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tözüşmək