Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASLANDIRMAQ

ƏSASLANDIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sağlatmaq. bağlatmaq

ƏSASLANDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Temelini atmaq,
bünövresini (özülünü) qoymaq, möhkem temel üzerinde qurmaq.
İnandırıcı sübutlarla ve ciddi delillerle möhkemlendirmek, tesdiqlendirmek, inan-dırıcı sübutlar, deliller göstermek (getirmek). Müddəalarını nəzəri dəlillərlə əsaslan-dırmaq. öz görüşlərini əsaslandırmaq.
..Dikbığ Dadaş Lələşov öz sözünü əsaslan-dırmağa çalışdı. S.Rehimov. [Cuma] lazım gələrsə, qatardan qalmasını əsaslandır-mağa inandırıcı bəhanə də hazırlamışdı. Ə.Əbülhesen.

ƏSASLANDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to ground [d.], to base [d.], to substantiate [d.]