Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASLICA

ƏSASLICA : Turuz Farsca - Türkce

ıktılap

ƏSASLICA : Turuz Farsca - Türkce

içgincə

ƏSASLICA : Turuz Farsca - Türkce

içlicə

ƏSASLICA : Turuz Farsca - Türkce

sağlamca möhkəmcə

ƏSASLICA : Turuz Farsca - Türkce

törəlicə

ƏSASLICA : Turuz Farsca - Türkce

yöndəmlicə

ƏSASLICA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Əsaslı suretde.