Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASLIQ

ƏSASLIQ : Turuz Farsca - Türkce

olğalıq

ƏSASLIQ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəliki

ƏSASLIQ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəlliki

ƏSASLIQ : Turuz Farsca - Türkce

olağalıq

ƏSASLIQ : Turuz Farsca - Türkce

təməllik pirənsiblik

ƏSASLIQ : Turuz Farsca - Türkce

törəgəlik

ƏSASLIQ : Turuz Farsca - Türkce

törəlik