Multilingual Turkish Dictionary

ƏSBAB

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

arac vəsayil. qoş

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

araclar

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

asuğ (< yasarmaq. yasırmaq)

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

aşıl arac

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

avadanlıq ovadanlıq. əbzar. abzal

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

ayqıt

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

ükül ləvazim. toqa

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

çatqı

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

çatma

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

gərəç

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

gərəçlər

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

gərəkcə vəsayil. səbəblər.
yol taxımı

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

iş aracları

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

kürsi

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

kürsü

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

qoş qoşuq

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

qurac

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

qurqu

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

qursı əfzar. əbzar

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

quruq

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

quşaq

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

oxraq

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

sapıt əfzar. cihaz. ədəvat.
bu sapıtlar əsgiyib aşınmış, işə yaramaz

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

taxım vəsayil

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

toxa (toxunmuş. yapısınmış) əşya

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

yaraq

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

yarqarat

ƏSBAB : Turuz Farsca - Türkce

yarqıt cihaz. cəhaz

ƏSBAB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "sebeb" söz. cemi] köhn.
Sebebler, deliller; sebeb, delil.
Silah, yaraq. [Zalxa Tarverdiye:] Əl-bəttə, sənin də yaraq, əsbabın olacaq. M.F.Axundzade. // Alet, hacet, avadanlıq, levazimat.