Multilingual Turkish Dictionary

ƏSBABİ ZƏHMƏT

ƏSBABİ ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

azğınc

ƏSBABİ ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

döğəşli zəhmətli. əziyyətli.narahat edici. rahatsız, məhzur edici

ƏSBABİ ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sakınc

ƏSBABİ ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sıxınc

ƏSBABİ ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

sıxıntı

ƏSBABİ ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

singinc

ƏSBABİ ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

singinc